JOLA bags.dk

Persondatapolitik og cookies

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.jolabags.dk.

JOLA bags.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til JOLA bags.dk kan ske via kontaktoplysningerne, som du finder nedenstående.

 

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

Når du handler hos JOLA bags.dk, indtaster du en række personoplysninger, nemlig:

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger

Formålet med oplysningerne er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når vi sender din vare, udleverer vi oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til Postnord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

 

Behandling af personoplysninger - samtykke

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi din e-mailadresse, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at udfylde skemaet på vores hjemmeside www.jolabags.dk eller ved at kontakte os på info@jolabags.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

 

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af jolabags.dk, udsendelse af nyhedsbreve, samt betalingstransaktioner.

Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. Dette kan ske ved henvendelse til

JOLA bags.dk

CVR nr. 35373144

Nykøbingvej 41

4460 Snertinge

Telefon 22801612

E-mail info@jolabags.dk

 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at udfylde skemaet på vores hjemmeside www.jolabags.dk eller ved at sende en mail til info@jolabags.dk.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside.

Vi indsamler ikke personlige data, hvis du blot kigger på vores hjemmeside, men via cookies laver vi en teknisk sporing, så vi kan måle trafikken på hjemmesiden ved hjælp af Google Analytics, herunder antal besøgende, samt hvilke varer, der kigges på.

 

Hvad er cookies?

Cookies er små filer, som websteder anbringer på din pc for at gemme oplysninger om dine præferencer. Cookies kan give dig en bedre brugeroplevelse på internettet ved at lade webstederne huske dine præferencer eller lade dig slippe for at skulle logge på, hver gang du besøger bestemte websteder.

Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. 

 

Sådan sletter og undgår du cookies

Du kan slette eller blokere cookies fra din computer. Hvis du vælger at blokere alle cookies, skal du dog være opmærksom på, at nogle hjemmesider muligvis ikke vil virke.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Cookies på vores hjemmeside www.jolabags.dk

Vi bruger cookies til at måle trafik og følge hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Ved hjælp af disse cookies kan vi få oplysninger om, hvor mange brugere der har besøgt vores hjemmeside, hvilke varer, der kigges på, samt hvor i landet, brugerne kommer fra. Disse data kan hjælpe os med at optimere hjemmesiden.

 Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Læs mere om Google Analytics brug af cookies her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=da&csw=1#analyticsjs

 

Personoplysninger generelt

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Adgang til dine personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos JOLA bags.dk, skal du rette henvendelse til os på info@jolabags.dk eller telefon 22801612. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven har vi pligt til at opbevare dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vi kontrollerer løbende, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Oplysningerne er kun tilgængelige for den internetansvarlige og de ansvarlige for ekspedition af ordren.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

For at leve op til de til enhver tid gældende retningslinjer for behandling af personoplysninger, kan det blive nødvendigt at ændre i vores persondatapolitik. Skulle det blive nødvendigt, vil datoen for seneste opdatering fremgå på vores hjemmeside www.jolabags.dk, på siden Persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer laver vi en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

Persondatapolitik for JOLA bags.dk den 24.05.2018.

 

 

 

 

JOLA bags.dk  CVR nr 35373144  Vestergade 35, 8305 Samsø.   Telefon: 22801612  E-mail: Info@jolabags.dk

Webshop fra e-hjemmeside.dk